7. JUDr. Josef Pavelpodnikatel z Karlových Varů

Základní údaje :

věk : 64,  trvale bytem : Karlovy Vary, současné povolání : podnikatel, původní povolání : podnikatel  

Co dělám : Od roku 1994 jsem působil jako člen zastupitelstva v Karlových Varech. V letech 1996 až 2000 jsem byl primátorem toho lázeňského města. V roce 2000 se konaly první krajské volby a úspěšně jsem se stal historicky prvním hejtmanem našeho kraje. Tento pro náš kraj důležitý post jsem zastával do roku 2008. Od té doby jsem do roku 2014 pracoval jako generální ředitel hotelu Thermal. V současné době podnikám  v oblasti hotelnictví. Mezi mé záliby patří Jazz, literatura a jsem aktivní sportovec. 

Čemu se chci věnovat v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, pokud budu zvolen :  Karlovarský kraj musí být kraj ze kterého se neodchází a když, tak pouze za studiem. Kraj musí intenzivněji spoluvytvářet prostředí pro nové firmy a budovat podnikatelské prostředí. Dále musí spoluvytvářet občanskou vybavenost, prostředí příjemné pro život. Krajské střední a odborné školství musí vychovávat studenty kteří najdou uplatnění na trhu práce v kraji. Školství je třeba ještě více propojit se zaměstnavatelským sektorem. Velmi důležitá je také dopravní obslužnost. Hlavně starší občané menších obcí musí mít šanci dostat se veřejnou dopravou k lékaři, na nákupy či za kulturou. Síť zdravotních zařízení včetně záchranné služby musí být v kraji tak rozprostřena, aby byla pohodlně dostupná všem občanům v regionu. Nakládání s odpadem a jeho likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Zkrátka chceme dále rozvíjet kraj vhodný k životu.  

Karlovarský kraj dostal do vínku unikátní přírodní léčivé zdroje. Celá staletí testované, jednoznačně prokázaly blahodárné účinky na lidský organismus ať už v podobě pitné kůry či koupelemi. Přírodní léčebné zdroje jsou jednoznačně naší velkou konkurenční výhodou oproti jiným regionům.Naší povinností je o tyto zdroje pečovat s péčí řádného hospodáře a zachovat je i pro příští generace. Lázeňství a cestovní ruch je v kraji největší zaměstnavatel. Naše světoznámá lázeňská místa v regionu navštěvují v hojném počtu jak domácí, tak zahraniční návštěvníci. Na lázeňství volně navazuje cestovní ruch který v celém kraji nabízí řadu významných kulturních památek, nádhernou architekturu či bohatou škálu sportovního vyžití např. golf, lyžování, jezdectví cyklistika, běh a další.

Dělejme tedy společně vše pro to, aby byl náš kraj ještě přitažlivější. Zkrátka vhodný k životu, léčení i cestování.

Facebook:
JUDr. Josef Pavel

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account