6. Martin Malečekstarosta města Hroznětín, dobrovolný hasič

Základní údaje :

věk : 44,  trvale bytem : Hroznětín, současné povolání : starosta města, původní povolání : ředitel provozu, dobrovolný hasič : ano  

Co dělám : V komunální politice se pohybuji od roku 2006, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva města Hroznětín. V období 2006-2010 jsem zastával funkci uvolněného místostarosty, 2010-2016 jsem uvolněným starostou Hroznětína. Od roku 2014 jsem členem SDH Hroznětín. Ve volném čase se věnuji své rodině a našim psím mazlíčkům, rád cestuji převážně po České republice. Zajímám se také o gastronomii.

Čemu se chci věnovat v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, pokud budu zvolen : kraj musí zajistit srovnatelnou životní úroveň všem občanům v rámci celého správního území. I občané z menších měst a obcí mají právo na kvalitní služby v oblasti dopravní obslužnosti, zdravotnictví, školství a sociálních službách. Je naší povinností zajistit důstojný život našim seniorům a být nápomocni mladým rodinám při jejich startu do života.

Za velmi důležité považuji rozvoj průmyslových zón v regionu. Kraj musí deklarovat, že má zájem o nové pracovní příležitosti převážně v tradičních odvětvích (lázeňství, zpracování nerostných surovin, strojírenství).  Vzhledem k rozvoji průmyslu podporovat kvalitní středoškolské vzdělání a tím se snažit spolu s investory udržet vzdělané odborníky v našem regionu. Spokojený zaměstnavatel = vzdělaný zaměstnanec = odpovídající mzda = spokojený občan. 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account