5. Ing. Pavel Bráborec, MBAspeciální pedagog z Mírové

Základní údaje :

věk : 55,  trvale bytem : Mírová, současné povolání : speciální pedagog, projektový manažer, původní povolání : pedagog  

Co dělám : Zakladatel nestátní neziskové organizace Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. která poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Bývalý předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Odborný konzultant, poradce a lektor vzdělávání pro oblast sociálních služeb.  

Čemu se chci věnovat v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, pokud budu zvolen : prosazovat předvídatelný, transparentní a spravedlivý systém financování sociálních služeb v kraji. Podílet se na tvorbě všech pravidel, která zasahují do života poskytovatelů těchto služeb. Ovlivňovat sociální politiku kraje ve prospěch lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci s akcentem na opatření, která budou účinně bránit možnému zneužívání sociálních dávek. Sociální služby by měly mít možnost pružně reagovat na aktuální potřeby svých klientů, k tomu je nutné vytvořit odpovídající systém, který to umožní. Cílem jsou kvalitní, dobře dostupné sociální služby zaměřené na individuální potřeby klientů.

Facebook:
Pavel Bráborec

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account