1. Patrik Pizingerstarosta města Chodov

Základní údaje :

věk : 41,  trvale bytem : Chodov, současné povolání : starosta města, původní povolání : podnikatel.

Co dělám : V komunální politice působím od roku 2002, kdy jsem byl zvolen zastupitelem města Chodov. Postupně jsem pracoval pro město Chodov jako člen rady města a ve volebním období 2010 - 2014 jako místostarosta. Od podzimu roku 2014 zastávám funkci starosty. Naplno se věnuji práci pro obyvatele Chodova. Mezi mé koníčky patří literatura, v tuto chvíli severská detektivka, hudba a sport. Postupně se ze mě stal náruživý běžec. Lidé mě mohou potkat při běhu po cyklostezkách, či v krajině našeho kraje. 

Čemu se chci věnovat v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, pokud budu zvolen : v první řadě přiblížit kraj jeho obyvatelům tak, jak je tomu u měst. Kraj musí vytvořit podmínky pro život a podporovat spravedlivě všechny jeho obyvatele. Soubor všech kroků obsažených v našem volebním programu má za cíl otočit negativní trend odchodu zejména mladých lidí z našeho kraje a nabídnout jim Karlovarský kraj příjemný pro život. 

Například vnímáme, jak časově složité je vyřizování dokladů u státních institucí a to zejména pro obyvatele kraje, kteří nebydlí ve velkých centrálních městech.  Chceme seniorům našeho kraje nabídnout dopravu zdarma. Tímto finančně nijak náročným opatřením chceme ještě více zpřístupnit, kromě úřadů, také možnost kulturního a společenského vyžití našim obyvatelům. 

Facebook:
Patrik Pizinger

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account