HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

HNHRM

Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje 7. a 8. října 2016

STAROSTOVÉ A HASIČISPOLEČNÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNĚ DO VOLEB

NEJSME POLITICKÁ STRANA, JSME HNUTÍ SKUTEČNĚ NEZÁVISLÝCH.

Díky každodennímu kontaktu s obyvateli našeho kraje víme, co občany trápí, naší vizí je kraj spokojených občanů. Kraj, ze kterého se neodchází !

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst nabízí skutečně politicky nezávislé kandidáty z řad starostek a starostů, zastupitelek a zastupitelů obcí, hasičů a osobností veřejného života.

Náš tým tvoří 11 žen a 39 mužů, z toho:
4  starostky
16 starostů 
1 místostarosta
7 profesionálních hasičů
7 dobrovolných hasičů

Naši kandidáti uspěli v dosavadním pracovním i osobním životě především prací pro občany a garantují schopnost a ochotu pracovat ve prospěch obyvatel Karlovarského kraje.

Hlavním cílem je aktivní odpovědná práce v krajském zastupitelstvu a snaha o spolupodílení se na jeho správě a rozvoji kraje. Řídíme se vlastním rozumem, zkušenostmi a uvědomujeme si svou osobní odpovědnost.

 

Přijďte v říjnu volit !!!


Vážení voliči, obyvatelé Karlovarského kraje.

Předstupujeme před Vás s nabídkou kandidátní listiny pro krajské volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje. Výsledky práce našich krajských zastupitelů v končícím volebním období prokázaly význam společného působení starostů a hasičů v Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Proto si dovolujeme nabídnout i pro příští volební období toto osvědčené a logické spojení, které je pro Vás garancí zodpovědné práce ve prospěch všech obyvatel Karlovarského kraje.

Nabízíme Karlovarský kraj řízený odspodu, tzn. přímo jeho obyvateli. Prosadíme Karlovarský kraj jako partnera občanů a aby ti, kdo budou zvoleni do jeho zastupitelstva, se zodpovídali přímo obyvatelům, a ne centrálním stranickým aparátům. Kraj nesmí být „kolbištěm velké politiky“.

KARLOVARSKÝ KRAJ JAKO DOBŘE FUNGUJÍCÍ MĚSTO

 

Zde se zobrazí novinky, budou - li ???

Chceme kraj : (náš volební program)

Ohleduplný k životu
bezpečnost

- i nadále budeme pokračovat v podpoře dobrovolných hasičů nejen v materiální oblasti
- aktivně podpoříme prevenci kriminality ve městech a obcích
- vnímáme důležitost kvalitního krizového řízení v případě mimořádných událostí

zdravotnictví

- naší prioritou je dostupná zdravotní péče i v odlehlých oblastech kraje
- pomůžeme při řešení generačního problému u praktických lékařů
- zaměříme se na dostatek středního zdravotnického personálu v nemocnicích

sociální služby

- víme, co potřebují klienti a poskytovatelé sociálních služeb v kraji
- zasadíme se o spravedlivá a transparentní pravidla pro financování sociálních služeb

životní prostředí

- podpoříme nakládání s odpady s ohledem na životní prostředí
- podpoříme zodpovědné hospodaření s vodou

 

Příjemný pro život
kultura a volný čas

- podpoříme významné hudební, filmové a kulturní akce na území našeho kraje např. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a další
- podpoříme regionální divadelní soubory
- více finančně podpoříme symfonické orchestry v lázeňských městech kraje
- podpoříme finančně opravy památek a historických budov v kraji
- budeme finančně podporovat pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže

lázeňství a cestovní ruch 

- vnímáme kvalitní lázeňství jako unikátní šanci pro rozvoj kraje a to i v oblasti zaměstnanosti
- aktivně podpoříme lázeňská města při jejich snaze o zápis do UNESCO
- podpoříme volnočasové sportovní aktivity v kraji, například cykloturistiku, vodáctví, zimní sporty, běh a jiné

 

Nabízející šance životu
vzdělání pro zaměstnanost

- podporujeme systémově připravenou a promyšlenou inkluzi respektující individuální potřeby všech žáků
- chceme vzdělávat odborníky s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a podnikatelů v kraji

rozvoj venkova

- navýšíme finanční prostředky na Program obnovy venkova
- podpoříme efektivní systém dopravy ve spolupráci s regionálními dopravci a to i v odlehlých částech kraje

doprava

- zasadíme se o úplnou dostavbu dálnice D6 na Prahu
- nabídneme bezplatné jízdné pro seniory od 65 let veku
- nezapomeneme na kvalitní opravy a údržbu krajských silnic

 

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account